การแทงแบบต่างๆ ในหวยออนไลน์


การแทงหวยออนไลน์จะไม่แตกต่างจากการเล่นหวยใต้ดินมากนั้น ซึ่งเราพอจะแบ่งประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกแทงได้ ดังนี้

1. 3 ตัวบนและโต๊ด หมายถึง เลขที่ออก 3 ตัว หลังของรางวัลที่ 1

2. 2 ตัวบนและโต๊ด หมายถึง เลขที่ออก 2 ตัว หลังของรางวัลที่ 1

3. 1ตัวบน หมายถึง เลขที่ออก 3 ตัว หลังของรางวัลที่ 1 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทง 1 ตัวบน 3 ตัวหลังของรางวัลที่ 1 จะต้องมีเลข 1 รวมอยู่ในนั้นด้วย เช่น 414 หรือ 167 เป็นต้น

4. 2 ตัวหน้าบน หมายถึง เลขที่ออก 2 ตัวหน้าของรางวัลที่ 1 (ในส่วนของตัวหน้าจะไม่มีการแทงโต๊ด)

5. 3 ตัวล่าง หมายถึง เลขที่ออก 3 ตัวล่าง 2 รางวัล ของสลากกินแบ่งรัฐบาล

6. 2 ตัวล่าง หมายถึง เลขที่ออก 2 ตัวล่าง ของสลากกินแบ่งรัฐบาล

7. 1 ตัวล่าง หมายถึง เลขรางวัลที่ออก 2 ตัวล่าง ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทง 1 ตัวบน 2 ตัวล่างจะต้องมีเลข 1 รวมอยู่ด้วย เช่นต้องออกลักษณะ 21, 31, 61 หรือ 14 เป็นต้น

8. 3 ตัวหน้าล่าง หมายถึง เลขที่ออก 3 ตัวหน้าล่าง 2 รางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล

9. 3 ตัวบนสูง/ต่ำ หมายถึง เลขที่ออก 3 ตัวหลังของรางวัลที่ 1 เช่น ถ้าเลขที่ออกเป็นเลขระหว่าง 000 – 499 ถือว่าเป็นต่ำ แต่ถ้าเลขที่ออกอยู่ในระหว่างเลข 500 – 999 ถือว่าเป็นสูง

10. 2 ตัวบนสูง/ต่ำ หมายถึง เลขที่ออก 2ตัวหลังของรางวัลที่ 1 ถ้าเลขที่ออกอยู่ในระหว่างเลข 00 – 49 ถือว่าเป็นต่ำ แต่ถ้าเลขที่ออกรางวัลตัวเลขอยู่ระหว่างเลข 50-99 ถือว่าเป็นสูง

11. 2 ตัวล่างสูง/ต่ำ หมายถึงเลขที่ออก 2 ตัวล่าง ถ้าเลขที่ออกรางวัลอยู่ในระหว่างเลข 00 – 49 ถือว่าเป็นต่ำ แต่ถ้าเลขที่ออกรางวัลอยู่ในระหว่างเลข 50-99 ถือว่าเป็นสูง

Have any Question or Comment?

Leave a Reply